ویزاهای همسر سابکلاس 100-309 و سابکلاس 801-820
16 مهر, 1400

ویزاهای همسر سابکلاس 100-309 و سابکلاس 801-820

در گفتگوی این هفته رادیو اس بی اس فارسی با محمدرضا عظیمی وکیل رسمی مهاجرت استرالیا، موارد ذیل در رابطه با ویزاهای همسر

(سابکلاس 100-309) و ( سابکلاس 801-820) بررسی گردید: 

  • تعریف کلی این ویزا
  • مهم ترین شروط اصلی 
  • مدت زمان بررسی پرونده
  • ویژگی های این ویزا 
  • هزینه 

این ویزاها به پارتنر یا همسر فرد مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا اجازه می دهد که به طور موقت یا دائم دراسترالیا زندگی کنند.

با ما در این گفتگوی صوتی همراه باشید.

 

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر