ویزای توریستی

ویزای توریستی سابکلاس 600

ویزای توریستی سابکلاس 600

این ویزا به شما اجازه می­دهد تا به عنوان توریست یا برای دیدار با خانواده و دوستان و یا اهداف دیگری به غیر از بیزینس و درمان، از استرالیا بازدید کنید.