سیستم امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا

سیستم امتیاز بندی

اطلاع از سیستم امتیاز بندی مهاجرت کاری، مهارتی و سرمایه گذاری استرالیا برای متقاضیان  مهاجرت به این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای  متقاضیان مهاجرت به استرالیا، امتیازات لازم در سیستم امتیاز بندی هر فرد بسته به شرایط  متفاوت است و متقاضیان  باید حداقل امتیاز مهاجرت به استرالیا را کسب کنند تا موفق به دریافت ویزا شوند.