سیستم امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا

سیستم امتیاز بندی

اطلاع از سیستم امتیاز بندی مهاجرت کاری، مهارتی و سرمایه گذاری استرالیا برای متقاضیان مهاجرت به این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا، امتیازات لازم در سیستم امتیاز بندی هر فرد بسته به شرایط متفاوت است و متقاضیان باید حداقل امتیاز را کسب کنند تا موفق به دریافت ویزای استرالیا شوند. 

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر