ویزای نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری دائم(Business Innovation and Investment permanent) - سابکلاس 888 استرالیا

ویزای سابکلاس 888 استرالیا که یکی از انواع ویزای سرمایه گذاری است، به کارآفرینان، سرمایه­ گذاران و صاحبان کسب و کار اجازه ادامه فعالیت در استرالیا می­دهد.

 

شرایط کلی:

 • شما باید ویزای موقت (188) مربوط به همان مسیر را داشته باشید و یا در مورد درخواست برای ویزای 888 با مسیر نوآوری تجاری، ویزای موقت (188) مربوط به همان مسیر یا ویزای 444 (دسته خاص) یا ویزای 457 (بیزینس (بلند مدت)) را داشته باشید.

 


1. مسیر نوآوری تجاری (Business Innovation Stream)

این ویزا به دارندگان ویزای موقت مشروط نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (188) از مسیر نوآوری تجاری یا از مسیر افزایش دوره اقامت نوآوری تجاری یا دارندگان ویزای 444 (دسته خاص) یا در بعضی موارد دارندگان ویزای 457 (بیزینس (بلند مدت)) اجازه اقامت دائمی می­دهد.

 

 • شما باید به صورت آنلاین درخواست دهید.
 • شما باید ویزای 188 از مسیر نوآوری تجاری یا ویزای 444 یا در بعضی موارد ویزای 457 داشته باشید.
 • شما باید قادر باشید که مشارکت خود به طور مداوم در بیزینس را نشان دهید.

 

مدت اقامت:

دائم

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان بررسی پرونده:

 •  75% از درخواست­ها: 21 ماه
 • 90% از درخواست­ها: 23 ماه

 

شرایط اخذ این نوع ویزا:

 1. درخواست آنلاین
 2. داشتن ویزای 188 از مسیر نوآوری تجاری یا ویزای 444 یا در بعضی موارد ویزای 457
 3. توانایی اثبات داشتن بیزینس فعال
 4. داشتن شرایط لازم برای بیزینس
 5. داشتن توصیه ­نامه از سازمان دولتی یا ایالتی در استرالیا

 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 1. امکان اقامت دائمی در استرالیا
 2. امکان ادامه دادن فعالیت­های تجاری که با ویزای موقت نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری شروع شده است.
 3. امکان کار و تحصیل در استرالیا

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا:

 • 75% از درخواست­ها: 21 ماه
 • 90% از درخواست­ها: 23 ماه

 


2. مسیر سرمایه­ گذاری (Investor stream)

با داشتن این ویزا اجازه ادامه فعالیت­های سرمایه­ گذاری دائمی در استرالیا را خواهید داشت.

 • شما باید به صورت آنلاین درخواست دهید.
 • شما باید ویزای 188 از مسیر سرمایه­ گذاری را داشته باشید.
 • شما باید سرمایه­ گذاری معینی به اندازه ­1/5 میلیون دلار استرالیا به مدت 4 سال در استرالیا داشته باشید.

 

مدت اقامت:

دائم

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان بررسی پرونده:

 • 75% از درخواست­ها: 20 ماه
 • 90% از درخواست­ها: 24 ماه

 

شرایط اخذ این نوع ویزا:

 1. درخواست آنلاین
 2. داشتن ویزای 188 از مسیر سرمایه­ گذاری
 3. داشتن سرمایه­ گذاری مشخص به اندازه­ 1/5 میلیون دلار به مدت 4 سال
 4. داشتن شرایط مشخصی برای سرمایه­ گذاری که برای ویزای موقت شما لازم است.
 5. داشتن توصیه ­نامه از سازمان دولتی یا ایالتی در استرالیا

 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 1. امکان اقامت دائمی در استرالیا
 2. امکان ادامه دادن فعالیت­های سرمایه­ گذاری که با ویزای موقت نوآوری تجاری و سرمایه ­گذاری شروع شده است.
 3. امکان کار و تحصیل در استرالیا

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا:

 • 75% از درخواست­ها: 20 ماه
 • 90% از درخواست­ها: 24 ماه

 


3. مسیر سرمایه­ گذاری کلان (Significant Investor stream)

با داشتن این ویزا اجازه ادامه فعالیت­های سرمایه­ گذاری دائمی در استرالیا را خواهید داشت.

 • شما باید به صورت آنلاین درخواست دهید.
 • شما باید ویزای 188 از مسیر سرمایه­گذاری کلان و یا از مسیر افزایش دوره اقامت سرمایه­گذاری کلان را داشته باشید.
 • شما باید سرمایه­گذاری معینی به اندازه­ 5 میلیون دلار استرالیا به مدت 4 سال در استرالیا داشته باشید.

 

مدت اقامت:

دائم

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان بررسی پرونده:

 • 75% از درخواست­ها: 23 ماه
 • 90% از درخواست­ها: 24 ماه

 

شرایط اخذ این نوع ویزا:

 1. درخواست آنلاین
 2. داشتن ویزای 188 از مسیر سرمایه­ گذاری کلان و یا از مسیر افزایش دوره اقامت سرمایه­ گذاری کلان
 3. داشتن سرمایه­ گذاری مشخص و مناسب به اندازه­ 5 میلیون دلار استرالیا به مدت 4 سال
 4. حفظ سرمایه­ گذاری در کل مدت داشتن ویزای 188
 5. داشتن توصیه ­نامه از سازمان دولتی یا ایالتی در استرالیا

 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 1. امکان اقامت دائمی در استرالیا
 2. امکان ادامه دادن فعالیت­های سرمایه­ گذاری و تجاری در استرالیا
 3. امکان کار و تحصیل در استرالیا

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا:

 • 75% از درخواست­ها: 23 ماه
 • 90% از درخواست­ها: 24 ماه

 


4. مسیر سرمایه­ گذاری بسیار کلان (Premium Investor stream)

با داشتن این ویزا اجازه ادامه فعالیت­های سرمایه­ گذاری دائمی در استرالیا را خواهید داشت.

 • شما باید به صورت آنلاین درخواست دهید.
 • شما باید ویزای 188 از مسیر سرمایه­ گذاری بسیار کلان به مدت 12 ماه را داشته باشید.
 • شما باید سرمایه­ گذاری معینی به اندازه­ 15 میلیون دلار استرالیا در مدت زمان داشتن ویزای 188 داشته باشید.

 

مدت اقامت:

دائم

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان بررسی پرونده:

نامشخص

 

شرایط اخذ این نوع ویزا:

 1. درخواست آنلاین
 2. داشتن ویزای 188 از مسیر سرمایه ­گذاری بسیار کلان به مدت 12 ماه
 3. داشتن سرمایه­ گذاری مشخص و مناسب به اندازه­ی 15 میلیون دلار استرالیا در طول مدت داشتن ویزای 188
 4. داشتن شرایط مشخصی برای سرمایه­ گذاری که برای ویزای موقت شما لازم است.
 5. داشتن توصیه­ نامه از ایالتی در استرالیا

 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 1. امکان اقامت دائمی در استرالیا
 2. امکان ادامه دادن فعالیت­های سرمایه­ گذاری و تجاری در استرالیا
 3. امکان کار و تحصیل در استرالیا
 4. هزینه: از 2590 دلار استرالیا
 5. مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا مشخص نیست.

 


5. مسیر کارآفرینی (Entrepreneur stream)

این ویزا به دارندگان ویزای موقت مشروط نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (188) از مسیر کارآفرینی اجازه ادامه فعالیت­های کارآفرینی در استرالیا را می­دهد.

 • شما باید ویزای 188 از مسیر کارآفرینی به مدت 4 سال را داشته باشید.
 • شما باید با ویزای 188 از مسیر کارآفرینی حداقل به مدت 2 سال در استرالیا زندگی کرده باشید.
 • شما باید نشان دهید که سوابق موفقیت آمیزی در فعالیت­های کارآفرینی در استرالیا در مدت داشتن ویزای 188 داشته اید.

 

مدت اقامت:

دائم

 

هزینه:

از 2590 دلار استرالیا

 

مدت زمان بررسی پرونده:

نامشخص

 

شرایط اخذ این نوع ویزا:

 1. درخواست آنلاین
 2. داشتن ویزای 188 از مسیر کارآفرینی به مدت 4 سال
 3. زندگی کردن در استرالیا به مدت حداقل 2 سال با ویزای 188
 4. مدارک لازم برای اثبات سوابق موفقیت آمیز از فعالیت­های کارآفرینی در استرالیا در مدت داشتن ویزای 188
 5. داشتن توصیه­نامه از سازمان دولتی یا ایالتی در استرالیا

 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 1. امکان اقامت دائمی در استرالیا
 2. امکان ادامه دادن فعالیت­های کارآفرینی که با گرفتن ویزای موقت مشروط نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (188) از مسیر کارآفرینی شروع شده­است.
 3. امکان کار و تحصیل در استرالیا
 4. هزینه: از 2590 دلار استرالیا
 5. مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا مشخص نیست.