ویزای طرح توصیه نامه کارفرما (Employer Nomination Scheme visa) - سابکلاس 186

این ویزا به شاغلین ماهر که از کارفرما توصیه نامه دارند، اجازه ی زندگی و کار دائمی در استرالیا  می دهد.
 
شرایط کلی:
 
• شما باید مهارت های لازم برای آن شغل را داشته باشید.
• شما باید توسط یک کارفرمای استرالیایی توصیه (nominated) شده باشید.
• شما باید شرایط مربوط به سلامت جسمانی و شخصیتی را داشته باشید.

 


1. مسیر ورود مستقیم (Direct Entry Stream)

این ویزا به شاغلین ماهر که از کارفرما توصیه نامه دارند، اجازه زندگی و کار دائمی در استرالیا  می دهد.
  •  شما باید توسط یک کارفرمای استرالیایی توصیه (nominated) شده باشید.
  •  شغل شما باید در لیست شغل های مرتبط و واجد شرایط باشد.
  •  شما باید سطح خوبی از زبان انگلیسی (competent English) داشته باشید.
 
مدت اقامت:
 
دائم
 
هزینه:
 
از 4045 دلار استرالیا
 
مدت زمان بررسی پرونده:
 
75% از درخواست ها: 6 ماه
90%  از درخواست ها: 11 ماه
 

 شرایط کلی اخذ این نوع ویزا:

 
1. شما باید توسط یک کارفرمای استرالیایی توصیه (nominated) شده باشید.
2. شغل شما باید در لیست شغل های مرتبط و واجد شرایط باشد.
3. شما باید سطح خوبی از زبان انگلیسی (competent English) داشته باشید (جدول 3).
 
جدول 3:
 
نوع آزمون زبان انگلیسی  حداقل نمره
IELTS  6 در هر قسمت
TOEFL iBT
 Listening:12
Reading:13
Writing:21
Speaking:18
Cambridge C1  Advanced  169 در هر قسمت
PTE Academic  50 در هر قسمت
آزمون های دیگر مثل OET  B در هر قسمت
 
 
4. داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط (مگر اینکه شما از این شرط معاف شده باشید.) 
5. ارزیابی مثبت در مورد مهارت شما (مگر اینکه شما از این شرط معاف شده باشید.)
 

 ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 
1. اقامت نامحدود در استرالیا
2. کار و تحصیل در استرالیا
3. اسپانسر شدن برای آوردن اعضای خانواده به استرالیا
4. درخواست برای شهروندی استرالیا
 
هزینه:
 
از 4045 دلار استرالیا 
 
 
مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا:
 
75% از درخواست ها: 6 ماه
90%  از درخواست ها: 11 ماه
 

2. مسیر توافق نامه کار (Labour agreement Stream)

 
این ویزا به شاغلین ماهر که از کارفرما توصیه نامه دارند، اجازه زندگی و کار دائمی در استرالیا  میدهد. مسیر توافق نامه کاری برای افرادی مناسب است که برای کارفرمایی که توافق نامه کار دارد کار می کنند یا خواهند کرد. 
 کارفرما باید دارای توافق نامه کار باشد.
 
مدت اقامت:
 
دائم
 
هزینه:
 
از 4045 دلار استرالیا
 
مدت زمان بررسی پرونده:
 
75% از درخواست ها: 7 ماه
90%  از درخواست ها: 11 ماه
 

 شرایط کلی اخذ این نوع ویزا:

 
1. کارفرما باید دارای توافق نامه کار باشد.
2. شما باید برای کارفرمایی که شامل توافق نامه کار می شود و از آن توصیه نامه دارید، در حال حاضر یا در آینده کار کنید.
3. شما باید شرایط مورد نیاز از نظر سنی (کمتر از 45 سال)، مهارتی و زبان انگلیسی را مطابق با توافق نامه کار داشته باشید.
 

 ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 
1. اقامت نامحدود در استرالیا
2. کار و تحصیل در استرالیا
3. اسپانسر شدن برای آوردن اعضای خانواده به استرالیا
4. درخواست برای شهروندی استرالیا
 
 هزینه:
 
از 4045 دلار استرالیا
 
مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا:
 
75% از درخواست ها: 7 ماه
90%  از درخواست ها: 11 ماه
 

3. مسیر انتقال موقت اقامت (Temporary Residence Transition Stream)

 
این ویزا به شاغلین ماهر که از کارفرما توصیه نامه دارند، اجازه ی زندگی و کار دائمی در استرالیا  می دهد. 
 
  •  شما باید ویزای 457، TSS یا ویزاهای اتصالی (bridging) A، B یا C داشته باشید.
  •  شما باید برای کارفرمایتان به مدت حداقل 3 سال به صورت تمام وقت کار کرده باشید.
  •  شما باید توسط کارفرمایتان توصیه (nominated) شده باشید.

 

مدت اقامت:
 
دائم
 
هزینه:
 
از 4045 دلار استرالیا
 
مدت زمان بررسی پرونده:
 
75% از درخواست ها: 14 ماه
90%  از درخواست ها: 18 ماه
 

 شرایط کلی اخذ این نوع ویزا:

 
1. شما باید ویزای 457، TSS یا ویزاهای اتصالی (bridging) A، B یا C داشته باشید.
2. معمولا شما باید با داشتن ویزای 457 یا TSS برای کارفرمایتان به مدت حداقل 3 سال به صورت تمام وقت کار کرده باشید.
3. شما باید 6 ماه پیش از درخواست توسط یک کارفرمای استرالیایی توصیه (nominated) شده باشید.
 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 
1. اقامت نامحدود در استرالیا
2. کار و تحصیل در استرالیا
3. اسپانسر شدن برای آوردن اعضای خانواده به استرالیا
4. درخواست برای شهروندی استرالیا
 
 هزینه:
 
از 4045 دلار استرالیا 
 
 مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا: 
 
75% از درخواست ها: 14 ماه
90%  از درخواست ها: 18 ماه