سازمان های ارزیابی

نقش سازمان های ارزیاب در پروسه مهاجرت شما


جهت اقدام برای هر گونه ویزای استرالیا، پروسه ای قانونی بر اساس قانون مهاجرت استرالیا آغاز می شود. این پروسه مراحل مختلفی داشته و اگر شما بتوانید مدارک مورد نیاز در هر مرجله را ارائه دهید، ویزا به شما تعلق خواهد گرفت. یکی از اولین مراحل این پروسه تایید مدارک شغلی شما توسط اداره های ارزیاب استرالیا است. ارگان های مختلفی برای تایید مدارک متقاضیان با عناوین شغلی مختلف وجود دارد. زمانی که مدارک و تجربیات شغلی شما توسط سازمان ارزیاب مرتبط با تخصصتان تایید شد، نامه ی اعتبارسنجی دریافت خواهید کرد.

 


کدام سازمان ارزیاب مدارک شما را ارزیابی خواهد کرد؟

 

به پادکس ت اسسمنت چیست؟  از طریق این لینک در تلگرام گوش دهید.


در مجموع نزدیک به 40 اداره و سازمان ارزیابی در استرالیا وجود دارد که وظیفه ارزیابی افرادی که از طریق عنوان شغلی موجود در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا قصد مهاجرت دارند را بر عهده دارند. هر عنوان شغلی اداره ارزیابی دارد که شما بایستی از طریق آن سازمان ارزیاب نسبت به ارزیابی شرایط شغلی و تحصیلی خود اقدام نمایید و بایستی ملزومات آن اداره ارزیاب را حتما رعایت نمایید. به عنوان مثال سازمان VETASSESS حداقل 1 سال از سابقه کار افراد کسر خواهد کرد و به آنها اسسمنت می دهد و یا سازمان ACS بسته به شرایط افراد بین 2 سال تا 8 سال از سوابق کاری افراد کسر می کند و اسسمنت می دهد. این سوابق کاری کسر شده قابل ادعا برای کسب امتیاز نخواهند بود. دانش و تجربه وکیل و به روز بودن او در این بخش به دلیل تغییر شرایط بسیار راهگشاست. برای اداره مهاجرت، اسسمنت 3 سال اعتبار دارد. البته استثناهایی هم وجود دارد. مثلا ارزیابی و اسسمنت از سازمان ACS  دو سال معتبر است.

.به پادکست ارزیابی فست ترک از طریق این لینک در تلگرام گوش دهید

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر