سازمان ارزیابی VETASSESS

سازمان ارزیابی VETASSESS

سازمان ارزیابی VETASSESS (Vocational Education and Training Assessment Services) مسئولیت ارزیابی مدارک متقاضیان طیف بسیار وسیعی از عناوین شغلی را دارد. این سازمان عناوین شغلی را بر اساس مدارک تحصیلی مورد نیاز و سابقه کاری به 6 گروه تقسیم کرده است:
 
 

به پادکست شرایط دریافت ارزیابی از سازمان VETASSESS از طریق این لینک در تلگرام گوش دهید.

 
1. عناوین شغلی زیر مجموعه گروه A
 
برای عناوین شغلی زیرمجموعه گروه A، داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر در زمینه بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل یک سال سابقه کار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر الزامی است.
 
 
2. عناوین شغلی زیر مجموعه گروه B
 
داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر در زمینه بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل یک سال سابقه کار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
یا
داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر همراه با مدرک دیپلم بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل دو سال سابقه بسیار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
یا
داشتن مدرک لیسانس یا بالاتر بدون داشتن مدرک مرتبط با عنوان شغلی و داشتن سه سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
 
  •  درصورتی که سابقه کاری شما قبل از گرفتن مدرک تحصیلی باشد، 5 سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی علاوه بر داشتن یک سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی در 5 سال اخیر لازم است.
 
 
3. عناوین شغلی زیر مجموعه گروه C
 
داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر در زمینه بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل یک سال سابقه کار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
یا
داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر همراه با گواهی درجه بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل یک سال سابقه بسیار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
یا
داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر بدون داشتن مدرک مرتبط با عنوان شغلی ولی داشتن دو سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
 
• درصورتی که سابقه کاری شما قبل از گرفتن مدرک تحصیلی باشد، 5 سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی علاوه بر داشتن یک سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی در 5 سال اخیر لازم است.
 

 

 
4. عناوین شغلی زیر مجموعه گروه D
 
داشتن گواهی درجه 4 در زمینه بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل یک سال سابقه کار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
یا
داشتن گواهی درجه 4  بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل دو سال سابقه بسیار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
یا
داشتن گواهی درجه 3 بدون داشتن مدرک مرتبط با عنوان شغلی ولی داشتن سه سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
 
• درصورتی که سابقه کاری شما قبل از گرفتن مدرک تحصیلی باشد، 5 سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی علاوه بر داشتن یک سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی در 5 سال اخیر لازم است.
 
 
5. عناوین شغلی زیر مجموعه گروه E
 
داشتن مدرک دیپلم یا بالاتر در زمینه بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل یک سال سابقه کار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
 
 
 
6. عناوین شغلی زیر مجموعه گروه F
 
داشتن گواهی درجه 2 یا بالاتر در زمینه بسیار مرتبط با عنوان شغلی و حداقل یک سال سابقه کار مرتبط پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
یا
داشتن گواهی درجه 2 بدون داشتن مدرک مرتبط با عنوان شغلی و داشتن دو سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی پس از اتمام دوره تحصیلی در 5 سال اخیر
 
  •  درصورتی که سابقه کاری شما قبل از گرفتن مدرک تحصیلی باشد، 3 سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی علاوه بر داشتن یک سال سابقه کاری بسیار مرتبط با عنوان شغلی در 5 سال اخیر لازم است.

 

 

 

هزینه و مدت زمان بررسی مدارک

 

 هزینه ی ارزیابی مدارک توسط این سازمان  962 دلار استرالیا است که متقاضی می تواند با پرداخت 623 دلار اضافه مدت زمان لازم برای دریافت نتیجه ارزیابی را کاهش دهد.در حالت عادی ارزیابی مدرک توسط سازمان VETASSESS  استرالیا 12 هفته است. در تقاضای بررسی سریع ظرف 10 روز کاری متقاضیان پاسخ ارزیابی را دریافت خواهند نمود.

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر