ویزای 482 استرالیا - ویزای موقت کمبود مهارت (Temporary Skill Shortage visa)

ویزای 482 که یکی از ویزاهای کاری استرالیا است به کارفرمایان اجازه می دهد که برای پر کردن موقعیت های کاری موجود در صورتی که نتوانند یک فرد استرالیایی با مهارت متناسب پیدا کنند، اسپانسر شاغلین ماهر شوند.
 

شرایط کلی:

 •  شما باید مهارت های لازم برای آن شغل را داشته باشید.

 • شما باید توسط یک کارفرمای استرالیایی توصیه (nominated) شده باشید.
 •  شما باید شرایط مورد نیاز برای زبان انگلیسی را داشته باشید.

 


1. مسیر کوتاه مدت (Short-term Stream)

 
این ویزا به کارفرمایان اجازه می دهد که در صورت عدم وجود فرد استرالیایی با مهارت متناسب با آوردن شاغلین ماهر موقعیت های کاری موجود را پر کنند.
 شغل شما باید در لیست شغل های مهارتی کوتاه مدت باشد.
 

مدت اقامت:

 
تا 2 سال و یا در صورت اعمال شدن تعهد تجارت بین المللی (ITO)، تا 4 سال 
 

هزینه:

 
از 1330 دلار استرالیا
 

مدت زمان بررسی پرونده:

 
• 25% از درخواست ها: 44 روز
• 50%  از درخواست ها: ماه
• 75% از درخواست ها: 6 ماه
• 90%  از درخواست ها: 11 ماه

 

 


 شرایط کلی اخذ این نوع ویزا:

 
1. شما باید توسط یک کارفرمای استرالیایی توصیه (nominated) شده باشید.
2. شغل شما باید در لیست شغل های مهارتی کوتاه مدت باشد.
3. شما باید حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط داشته باشید.
4. داشتن مدرک مهارتی مرتبط (در صورت لزوم)
5. شما باید تنها برای اسپانسر خود یا نهاد مرتبط به او کار کنید (مگر اینکه از این شرط معاف شده باشد).
6. شما باید سطح مینیممی از زبان انگلیسی (جدول 1) داشته باشید (مگر اینکه از این شرط معاف شده باشد).
 
 جدول 1:
 
نوع آزمون زبان انگلیسی  حداقل نمره
IELTS  4.5  در هر قسمت
TOEFL iBT
 Listening:35
Reading:35
Writing:12
Speaking:12
Cambridge C1  Advanced  147 در هر قسمت
PTE Academic  30 در هر قسمت
آزمون های دیگر مثل OET  B در هر قسمت
 
 
 

 

ویژگیهای مهم ویزای 482 استرالیا از مسیر کوتاه مدت:

 
 • اقامت در استرالیا تا 2 سال و یا در صورت اعمال شدن تعهد تجارت بین المللی (ITO)، تا 4 سال 
 • سفر به استرالیا یا از استرالیا به تعداد دلخواه
 • امکان درخواست برای اقامت دائم
 

هزینه:

 
 
از 1330 دلار استرالیا 
 
 

 مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا: 

 
 
75% از درخواست ها: 9 ماه
90%  از درخواست ها: 10 ماه
 

 

2. مسیر میان مدت (Medium-term Stream)

 
این ویزا به کارفرمایان اجازه می دهد که در صورت عدم وجود فرد استرالیایی با مهارت متناسب با آوردن شاغلین ماهر موقعیت های کاری موجود را پر کنند.
 شغل شما باید در لیست شغل های مهارتی استراتژیک میان مدت و بلند مدت (MLTSSL) و یا لیست شغل های مناطق کم جمعیت (ROL) باشد.
 با داشتن این ویزا می توانید تا 4 سال در استرالیا کار کنید.
 

مدت اقامت:

 
تا 4 سال 
 

هزینه:

 
از 2770 دلار استرالیا
 

مدت زمان بررسی پرونده:

 
25% از درخواست ها: 30 روز
50%  از درخواست ها: 53 روز
• 75% از درخواست ها: 3 ماه
• 90%  از درخواست ها: 6 ماه
 

 شرایط کلی اخذ ویزای 482 استرالیا از مسیر بلند مدت:

 
1. شما باید توسط یک کارفرمای استرالیایی توصیه (nominated) شده باشید.
2. شغل شما باید در لیست شغل های مهارتی استراتژیک میان مدت و بلند مدت (MLTSSL) و یا لیست شغل های مناطق کم جمعیت (ROL) باشد.
3. شما باید حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط داشته باشید.
4. داشتن مدرک مهارتی مرتبط (در صورت لزوم)
5. شما باید تنها برای اسپانسر خود یا نهاد مرتبط به او کار کنید (مگر اینکه از این شرط معاف شده باشد).
6. شما باید سطح مینیممی از زبان انگلیسی (جدول 2) داشته باشید (مگر اینکه از این شرط معاف شده باشد).
 
جدول 2:
 
نوع آزمون زبان انگلیسی
 حداقل نمره
IELTS  5 در هر قسمت
TOEFL iBT
 Listening:35
Reading:35
Writing:14
Speaking:14
Cambridge C1  Advanced  154 در هر قسمت
PTE Academic  36 در هر قسمت
آزمون های دیگر مثل OET
 B در هر قسمت
 
 

 


 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 
 • امکان کار و اقامت در استرالیا تا 4 سال 
 • امکان تحصیل در استرالیا (بدون حمایت دولتی)
 •  سفر به استرالیا یا از استرالیا به تعداد دلخواه
 •  امکان درخواست برای اقامت دائم
 

هزینه:

 
از 2770 دلار استرالیا 
 

 مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا: 

 
• 25% از درخواست ها: 30 روز
• 50%  از درخواست ها: 53 روز
• 75% از درخواست ها: 3 ماه
• 90%  از درخواست ها: 6 ماه
 

 


 

3. مسیر توافق نامه کار (Labour agreement Stream)

 
این ویزا به شاغلین ماهر که از کارفرما توصیه نامه دارند، اجازه ی زندگی و کار دائمی در استرالیا می دهد. مسیر توافق نامه کاری برای افرادی مناسب است که برای کارفرمایی که توافق نامه کار دارد کار می کنند یا خواهند کرد. توافق نامه های کار بین دولت استرالیا و کارفرمایان بسته میشود.
 کارفرما باید دارای توافقنامه کار با توجه به قوانین دولت استرالیا باشد.
 

مدت اقامت:

 
تا 4 سال (با توجه به بندهای ذکر شده در توافق نامه کار)
 

هزینه:

 
از 2770 دلار استرالیا
 

مدت زمان بررسی پرونده:

 
25% از درخواست ها: 63 روز
50%  از درخواست ها: 58 روز
• 75% از درخواست ها: ماه
• 90%  از درخواست ها: 6 ماه
 

 شرایط کلی اخذ ویزای 482 استرالیا از مسیر میان مدت:

 
1. کارفرما باید دارای توافق نامه کار باشد.
2. شما باید توسط کارفرمایی که توافق نامه کار دارد توصیه (nominated) شده باشید.
3. شما باید حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط داشته باشید.
4. داشتن مدرک مهارتی مرتبط (در صورت لزوم)
5. شما باید تنها برای اسپانسر خود یا نهاد مرتبط به او کار کنید.
6. شما باید سطح مینیممی از زبان انگلیسی داشته باشید تا بتواند مهارت های شغلی خود را به خوبی انجام دهید. احتمالا سطح زبان انگلیسی در توافق نامه کار ذکر شده است.
 

 ویژگی های مهم این نوع ویزا:

 
 • بسته به مفاد توافق نامه کار تا ماکسیمم 4 سال
 • امکان تحصیل در استرالیا (بدون حمایت دولتی)
 •  سفر به استرالیا یا از استرالیا به تعداد دلخواه
 

هزینه:

 
از 2770 دلار استرالیا
 
 

 مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا: 

 
 
• 25% از درخواست ها: 63 روز
• 50%  از درخواست ها: 58 روز
• 75% از درخواست ها: ماه
• 90%  از درخواست ها: 6 ماه
 
 

4. مسیر وارد شوندگان بعدی (Subsequent entrant Stream)

 
این ویزا برای اعضای خانواده ی فرد دارای ویزای 457 و TSS است که به صورت مستقل برای ویزای TSS اقدام می کنند و می خواهند به فرد دارای ویزای 457 یا TSS در استرالیا بپیوندند.
 این ویزا برای اعضای خانواده ی افراد دارای ویزای 482 و 457 است.
 
مدت اقامت:
 
تا زمان اعتبار ویزا
 
هزینه:
 
از 1330 دلار استرالیا
 
مدت زمان بررسی پرونده:
 
نامشخص
 

 شرایط کلی اخذ این نوع ویزا:
 
شما باید پارتنر و یا از وابستگان فرد دارای ویزای 482 یا 457 باشید.
 

ویژگی های مهم این نوع ویزا:
 
 • اقامت نامحدود در استرالیا
 • امکان کار و تحصیل در استرالیا  
 •  سفر به استرالیا یا از استرالیا به تعداد دلخواه
 • هزینه: از 1330 دلار استرالیا 
 • مدت زمان انجام فرآیندهای مربوط به این ویزا مشخص نیست.
 
پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

  ثبت پرسش و نظر