ویزاهای کارآفرینی و تجاری

ویزاهای  کارآفرینی و تجاری شامل موارد زیر میباشد: 

 

ویزای نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (موقت مشروط) (Business Innovation and Investment (provisional) visa, subclass: 188)

ویزای نوآوری تجاری و سرمایه­ گذاری (دائم) (Business Innovation and Investment (permanent) visa, subclass: 888)

ویزای صاحبان کسب و کار (Business owner visa, subclass: 890

ویزای سرمایه­ گذاری (Investor visa, subclass: 891

ویزای صاحبان کسب و کار با اسپانسر ایالتی (State or Territory Sponsored Business Owner visa, subclass: 892 )

ویزای سرمایه ­گذاری با اسپانسر ایالتی (State or Territory Sponsored Investor visa, subclass: 893)

ویزای دائمی استعداد تجاری (Business Talent (Permanent) visa, subclass: 132)

 (Temporary Activity visa, subclass: 408) ویزای موقت فعالیت
 
 
برای اطلاع از جزییات هر یک از ویزاها بر روی باکس مربوطه زیر کلیک کنید.