سیستم امتیاز بندی ویزای کاری و مهارتی استرالیا

 

سابقه كارى  امتیاز
3 سال سابقه کار مرتبط در 10 سال گذشته 5 امتیاز
5 سال سابقه کار مرتبط در 10 سال گذشته 10 امتیاز
8 سال سابقه کار مرتبط در 10 سال گذشته 15 امتیاز

 

 

تحصیلات امتیاز
کاردانی یا مدرک فنی حرفه ای معادل
10 امتیاز
کارشناسی یا کارشناسی ارشد 15 امتیاز
دکتری 20 امتیاز

 

زبان انگلیسی امتیاز
آیلتس 6 در هر مهارت الزامی می باشد  
آیلتس 7 در هر مهارت 10 امتیاز
آیلتس 8 در هر مهارت 20 امتیاز

 

 

سن امتیاز
18 تا 24 سال 25 امتیاز
25 تا 32 سال 30 امتیاز
33 تا 39 سال 25 امتیاز
40 تا 44 سال 15 امتیاز

 

وضعیت تاهل امتیاز
مجرد 10 امتیاز
متاهل (ارزیابی مثبت و آیلتس 6 همسر) 10 امتیاز
متاهل (آیلتس 6 همسر) 5 امتیاز

 

 

 

 

اسپانسر ایالتی امتیاز
اسپانسر مناطق کم جمعیت مخصوص سابکلاس 491 15 امتیاز
اسپانسر مناطق کم جمعیت مخصوص سابکلاس 190 5 امتیاز

 

 

اسپانسر فامیلی

امتیاز
اسپانسر فامیلی در استرالیا مخصوص سابکلاس 491 15 امتیاز

 

 

امتیاز مدرک  NAATI
5 امتیاز مدرک مترجمی همزمان  NAATI CCL