تمدید مسیر سرمایه گذاری کلان (Significant Investor Extension stream)

تمدید مسیر سرمایه گذاری کلان (Significant Investor Extension stream)

این ویزای موقت به دارندگان ویزای نوآوری و سرمایه گذاری تجاری(مشروط)(سابکلاس 188)، دارندگان مسیر سرمایه گذاری کلان، اجازه می دهد که اقامت خود را تا 4 سال دیگر در استرالیا تمدید کنند.

 

مدت اقامت:

 

تمدید اقامت تا 4 سال

 

هزینه:

 

از 730 دلار استرالیا

 

مدت زمان انجام فرآیند:

 

75% درخواست ها: 11 ماه
90% درخواست ها: 14 ماه

 

  • اقامت خود را تا بیش از 4 سال تمدید کنید. به این معنا که شما می توانید از تاریخ دریافت ویزای سابکلاس 188 در مسیر سرمایه گذاری کلان، جمعا تا 8 سال در استرالیا اقامت داشته باشید.
  • شما یا باید حداقل برای 3 سال ویزای سبکلاس 188 در مسیر سرمایه گذاری کلان داشته باشید، یا یک ویزای سابکلاس 188 سرمایه گذاری کلان در مسیر تمدید داشته باشید.
  • شما نمی توانید بیش از یک ویزای سابکلاس 188 سرمایه گذاری کلان در مسیر تمدید داشته باشید.
  • شما باید توسط یک آژانس دولتی ایالتی یا منطقه ای استرالیا توصیه شده باشید.