انواع ویزا

سیاست دولت استرالیا به گونه ای است که یک تبعه خارجی برای ورود، سفر و اقامت در استرالیا می بایست ویزا کسب کند. با داشتن ویزای استرالیا شما می توانید با توجه به امتیازات نوع ویزای دریافتی از مزایای زیادی مانند حق کار، تحصیل، بیمه درمانی  و غیره برخوردار شوید.


از سال 1994، استرالیا یک سیستم کلی برای ویزا را حفظ کرده است، به این معنی که هر فرد غیر شهروند در استرالیا باید ویزا داشته باشد و هنگام ورود ویزا نمی دهد. استرالیا انواع گوناگونی از ویزا را ارائه می دهد که شما می توانید با توجه به شرایط و اهداف فردی خود آن را درخواست دهید.


تمام ویزاهای استرالیا از سال 2015 به صورت الکترونیکی هستند و جزئیات آن فقط در پایگاه داده مهاجرت استرالیا ذخیره می شود. جزئیات ویزا به صورت الکترونیکی با جزئیات گذرنامه مرتبط است و دیگر به برچسب های فیزیکی یا تمبر نیازی نیست. تقریباً تمام ویزاهای استرالیا باید به صورت آنلاین درخواست شوند. ویزاهایی که توسط دولت استرالیا صادر می شوند را می توان به 4 دسته کلی کاری و مهارتی، خانواده و ازدواج، تحصیلی و آموزش و توریستی تقسیم بندی کرد.