اعضای اصلی تیم شادا

هورداد یزدان پناه

سرپرست دپارتمان خدمات مشتریان

مصطفی مصلحی

سرپرست دپارتمان مشاوره

علی مصلحی

هم بنیانگذار

آتنا طاهرخانی

مدیر عامل و هم بنیانگذار

محمد حسن وند

وکیل پایه یک دادگستری

محمدرضا عظیمی

وکیل رسمی مهاجرت استرالیا

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر