ویزای بستگان سالخورده تحت تکفل سابکلاس 838-114
17 مهر, 1400

ویزای بستگان سالخورده تحت تکفل سابکلاس 838-114

در گفتگوی این هفته رادیو اس بی اس فارسی با محمدرضا عظیمی وکیل رسمی مهاجرت استرالیا، موارد ذیل در رابطه با ویزای بستگان سالخورده تحت تکفل بررسی گردید:

  • تعریف کلی ویزای بستگان سالخورده تحت تکفل
  • مهم ترین شروط اصلی
  • مدت زمان بررسی پرونده
  • ویژگی های این ویزا
  • هزینه

ویزای بستگان سالخورده تحت تکفل یکی از انواع ویزای خانوادگی استرالیاست که به وابستگان فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا، اجازه­ اقامت دائم در استرالیا را می­دهد.

با ما در این گفتگوی صوتی همراه باشید.