20 مهر, 1400

ویزا بستگان بازمانده (115-835)

استرالیا کشوری پهناور و زیبا است. برای مهاجرت، تحصیل، کار، تجارت یا سفر به استرالیا بیش از ۱۰۰ نوع ویزا وجود دارد.

رادیو اس بی اس فارسی در نظر دارد تا از طریق ارائه یک سری سلسله برنامه ها به تعدادی از مهم ترین و محبوب ترین ویزاهای استرالیا بپردازد.

در این برنامه ها درباره تعریف کلی آن ویزا، مهم ترین شروط اصلی برای درخواست آن، مدت زمان بررسی پرونده، امتیازاتی که هر ویزا برای دارنده آن ایجاد می کند و هزینه صدور آن پرداخته خواهد شد.
در این برنامه در گفتگو با آقای 
محمد رضا عظیمی مشاور رسمی امور مهاجرت از موسسه مهاجرتی شادا در سیدنی  به ویزای فرزند خواندگی (سابکلاس 835 - 115 (Last) Remaining Relative Visa) پرداخته شده است.  

آقای عظیمی، کارشناس رسمی مهاجرت به بررسی هر دو ویزای ( Sub 115 Remaining Relative Visa

و sub 835 Remaining Relative Visa (Last)  پرداخته اند. 

 

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر