ویزای موقت والدین سابکلاس 870

18 مهر, 1400

ویزای موقت والدین سابکلاس 870

در گفتگوی این هفته رادیو اس بی اس فارسی با محمدرضا عظیمی وکیل رسمی مهاجرت استرالیا، موارد ذیل در رابطه با ویزای موقت والدین 870 بررسی گردید:

  • تعریف کلی ویزای موقت والدین
  • مهم ترین شروط اصلی
  • مدت زمان بررسی پرونده
  • ویژگی های این ویزا
  • هزینه

ویزای 870 یکی از انواع ویزای والدین استرالیاست که به والدین فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا، اجازه­ اقامت موقت 3-5 ساله در استرالیا را می­دهد.

با ما در این گفتگوی صوتی همراه باشید.