۱۰ آذر
مهاجرت
مهاجرت از ویژگی های وجود انسان برای قرن ها بوده است.
۳ آذر
کسب و کار پرورش ماهی و آبزیان در استرالیا
با بررسی راه اندازی کسب و کار پرورش ماهی و آبزیان با ما همراه باشید.
۱ آذر
اخبار ماه نوامبر
با آخرین اخبار ماه نوامبر با ما همراه باشید.
۱۲ آبان
مدیریت منابع آب در استرالیا
راه حل های استرالیا برای مدیریت منابع آبی
۱۱ آبان
مهاجرت دامپزشکان به استرالیا
دامپزشکان از چه طریقی میتوانند به استرالیا مهاجرت کنند؟
۵ آبان
آمار های شاخص در استرالیا
با 21 آمار از استرالیا با ما همراه باشید.
۲۰ مهر
ویزا بستگان بازمانده (115-835)
این ویزا برای آخرین فرد خانواده است که خویشاوند و جزو بستگان یک شهروند استرالیایی است.
۲۰ مهر
کارآفرینی در استرالیا و اخذ ویزای کارآفرینی و تجاری
براساس گزارش مجله اکونومیست چهار شهر استرالیا در میان 10 شهر برتر قابل سکونت ترین شهرهای زمین قرار گرفته است
۱۹ مهر
ویزای مشارکتی والدین سالخورده سابکلاس ۸۶۴
ویزای 864 یکی از انواع ویزای والدین استرالیاست که به والدین فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا، اجازه­ اقامت دائم در استرالیا را می­دهد
۱۸ مهر
مصاحبه رادیو اس بی اس فارسی با محمدرضا عظیمی وکیل رسمی مهاجرت استرالیا
ویزای 870 یکی از انواع ویزای والدین استرالیاست که به والدین فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا، اجازه­ اقامت موقت 3-5 ساله در استرالیا را می­دهد
۱۷ مهر
ویزای بستگان سالخورده تحت تکفل سابکلاس 838-114
ویزای بستگان سالخورده تحت تکفل یکی از انواع ویزای خانوادگی استرالیاست که به وابستگان فرد دارای اقامت دائم یا شهروند استرالیا، اجازه­ اقامت دائم در استرالیا را می­دهد
۱۶ مهر
ویزاهای همسر سابکلاس 100-309 و سابکلاس 801-820
این ویزاها به پارتنر یا همسر فرد مقیم دائم استرالیا یا شهروند استرالیا اجازه می دهد که به طور موقت یا دائم دراسترالیا زندگی کنند
پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر