۲۴ آذر
سودآورترین صنایع در استرالیا
در این مقاله با 5 صنعت سود آور در استرالیا با ما همراه باشید.
۱۰ آذر
مهاجرین
مهاجرت از ویژگی های وجود انسان برای قرن ها بوده است.
۳ آذر
کسب و کار پرورش ماهی و آبزیان در استرالیا
با بررسی راه اندازی کسب و کار پرورش ماهی و آبزیان با ما همراه باشید.
۱۲ آبان
مدیریت منابع آب در استرالیا
راه حل های استرالیا برای مدیریت منابع آبی
۸ آبان
مدارس در استرالیا
با بررسی مدارس استرالیا با ما همراه باشید.
۵ آبان
آمار های شاخص در استرالیا
با 21 آمار از استرالیا با ما همراه باشید.
۱۰ مهر
خدمات رفاهی استرالیا برای سالمندان
جمعیت سالمند کشور استرالیا تا سال 2025 به حدود 4 میلیون نفر خواهد رسید و به این ترتیب یک چهارم کل جمعیت ساکنان این کشور، بالای 65 سال خواهند بود