پرچم استرالیا
18 تیر, 1400

پرچم استرالیا

پرچم استرالیا در سال 1901 هم‌زمان با استقلال این کشور از بریتانیا طراحی و تصویب شد. به‌طور رسمی مشخصات پرچم کنونی استرالیا در سال 1954 به تصویب مقامهای استرالیایی و نیز ملکه الیزابت رسید.

 

رنگ پرچم استرالیا

پرچم استرالیا آبی رنگ است. این رنگ از فرهنگ این کشور گرفته نشده زیرا نمادهای اصلی کشور استرالیا به رنگ سبز و طلایی هستند . رنگ آبی به کار رفته در پرچم استرالیا نشان دهنده وفاداری این کشور به بریتانیا است. 

 

معانی سه سمبل یا نشانه به کار رفته در  پرچم استرالیا

 
معانی سه سمبل یا نشانه به کار رفته در  پرچم استرالیا به این شرح است:
 
• نشان واحد (Union Flag) که همان پرچم پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی است. این نشان به معنای وابستگی استرالیا به ساختار سلطنتی پادشاهی متحده است.
 
• ستاره همسود (Commonwealth Star) که نشانه کشور استرالیا به عنوان یکی از کشورهای همسود است.
 
• پنج ستاره صورت فلکی چلیپا(Southern Cross) که نشانه‌های ایالت‌ها و قلمروهای فعلی و آینده استرالیا هستند (تعداد ایالت و قلمروهای فعلی استرالیا هشت است). این صورت فلکی تنها در نیمکره جنوبی قابل رویت بوده و از این رو  نمادی از موقعیت جغرافیایی استرالیا در کره زمین است.
 
 
پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر