13 تیر, 1400

سیستم AQF چیست؟

سیستم AQF چیست؟ 
 
• سیستم Australian Qualifications Framework) AQF) به معنای نظام آموزشی جامع و فراگیری است مشتمل بر هفده دوره تحصیلی که در سه سطح ارزشیابی می شوند. این نظام ارزشیابی تصویری روشن از ساختار تحصیلی در استرالیا ارائه می نماید که به کمک آن دانشجویان می توانند برنامه تحصیلی خود را از پایین ترین تا بالاترین سطوح آموزشی و همچنین نوع ویزای دانشجویی مورد نیاز برای تحصیل در استرالیا را مشخص نمایند. مبنای‌ معرفی‌ اين‌ نظام‌های‌ ارزيابی، فراهم‌ كردن‌ چارچوبی‌ ملی‌ و فراگير برای‌ ارزشيابی‌ مدارك‌ تحصيلی‌ در استراليا بعد از دوران‌ تحصيل‌ اجباری ( پانزده‌ سالگی‌ يا سال‌ دهم ) است.این معیارها باید توسط موسسات آموزش عالی، ارائه‌دهندگان دوره‌های حرفه‌ای و دوره‌های آموزشی مدارس برآورده شود. 
ترتیب سطوح از پایین به بالا می باشد
 
بخش مدارس بخش فنی و حرفه ای  بخش آموزش عالی
دیپلم متوسطه
گواهینامه I
گواهینامه II
گواهینامه III
گواهینامه IV
دیپلم
دیپلم پیشرفته
Vocational graduate certificate
Vocational graduate diploma
 دیپلم
دیپلم پیشرفته
فوق دیپلم
مدرک لیسانس
مدرک افتخاری لیسانس
Graduate certificate
Graduate diploma
مدرک کارشناسی ارشد
مدرک دکترا
 
 
 
• اگر یک برنامه تحصیلی (مدرک، دیپلم، گواهی و سایر موارد مشابه) الزامات مندرج در چارچوب AQF استرالیا را برآورده سازد، گفته می‌شود که این برنامه توسط AQF شناخته شده یا برنامه سازگار با AQF است.
• چارچوب نظام آموزشی استرالیا، استانداردهای آموزشی در سراسر استرالیا را تنظیم می‌کند و تمام معیارهای بخش آموزش را در یک چارچوب سیاست‌گذاری می‌‌نماید. هدف از این پروژه ارائه چارچوبی انعطاف‌پذیر، سازگار و با‌کیفیت در سطح ملی است که تمام نیازهای آموزشی استرالیا را برطرف سازد.
• سیستم AQF برای اولین بار در سال 1995 معرفی شد. هدف از سیستم AQF تأمین سیستم ملی شایستگی‌های استرالیا بود که شامل آموزش عالی، آموزش حرفه‌ای و مدارس است. AQF سیاست مورد توافق وزرای فدرال، ایالتی و قلمروها می‌باشد

 

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر