زیست بوم استرالیا
20 تیر, 1400

زیست بوم استرالیا

 

استرالیا کشوری است وسیع و پهناور که فارغ ویژگی های انسانی و فرهنگی، از ویژگی های طبیعی منحصر به فردی برخوردار است.
به همین علت نگاه کوتاهی به آن خواهیم داشت تا با خصایص خارق العاده آن بیشتر آشنا شویم.
در کره ی زمین، به طور کل
14 اکوسیستم وجو دارد که 8 نوع آن در استرالیا یافت می شود. این تنوع زیست بوم سبب به وجود آمدن پدیده های طبیعی ویژه ای شده که استرالیا را از سایر قاره ها و کشور ها متمایز می کند.
اکوسیستم هایی که استرالیا را تشکیل می دهند عبارتند از:

1) صحرایی:
زیست بوم صحرایی بیشتر مناطق مرکزی استرالیا را تشکیل می دهد. لزوما نباریدن باران مشخصه اصلی مناطق صحرایی نیست، چرا که میزان تبخیر از مقدار بارندگی تجاوز می کند و محیطی گرم و خشک را پدید می آورد.
شدت بالای دما امری معمول است و فقدان رطوبت و وجود پوشش ابری سبب می شود تا روزهایی داغ و طاقت فرسا و شب هایی بسیار سرد داشته باشد.


2و3) مناطق استوایی و نیمه استوایی(حاره ای):
 

بخش کوچکی از استرالیا را مناطق استوایی و نیمه استوایی تشکیل می دهد که در آن جنگل های پهن برگ به چشم می خورد.
گمانه زنی ها بر این است که این مناطق از بقایای مناظر میلیون ها پیش استرالیا است.
بر خلاف مناطق صحرایی، دمای هوا در این مناطق در طول سال و شبانه روز ثابت و تغییرات بسیار اندک است و منطقه پوشیده است از درختان همیشه سبز. 


3و4)جنگل ها و بیشه زار های مدیترانه ای:


از خصایص این منطقه که از نظر آب و هوای جهانی نادر و کمیاب است، تابستان هایی داغ و خشک و زمستان هایی سرد و مرطوب می باشد.
این زیست بوم غیر معمول دارای تنوع خیره کننده گیاهی و جانوری است. به طوری که
10 درصد کل گونه های گیاهی دنیا در این منطقه یافت می شود. مانند اکالیپتوس و خارستان.

5و6) مناطق معتدل و مراتع:


در طول سواحل جنوب شرقی، زیست بوم های معتدله، که با آب و هوای خنک تر، میزان رطوبت بالاتر و گیاهان برگ ریز شناخته می شوند وجود دارد.
مانند مناطق استوایی در آنجا نیز پوشش گیاهی و زیرشاخه های جانوری متنوع و فراوانی یافت می شود. از جمله سرزمین های درختچه ای و درخت های انبوه کوتاه قامت. ولی مناطق معتدله و استوایی تفاوت هایی نیز با هم دارند. از جمله اینکه مناطق معتدل بسیار بیشتر از مناطق استوایی می توانند از طیف گسترده دمایی و تنوع وسیع گیاهی و جانوری لذت ببرند.


7و8) مناطق سرد کوهستانی و توندرا(دشت های سرد بی درخت):


مناطق کوهستانی درصد کوچک و ناچیزی از استرالیا را در بر می گیرند که فقط در ارتفاعات بالای جنوب شرقی وجود دارند.
این مناطق در دامنه های کوهستان ها دارای پوشش گیاهی تنک و ناهمگون است و هر چه ارتفاع می گیریم این پوشش میل به تنکتر و پراکنده شدن پیدا می کند.
پوشش گیاهی توندرا بسیار کوچک و محدود به عرض جغرافیایی بالاست.

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر