بودجه 2020-2021 استرالیا
22 دی, 1399

بودجه 2020-2021 استرالیا

بودجه فدرال سال 2021-2022 در روز سه شنبه 11 مه 2021 توسط خزانه دار Josh Frydenberg در پارلمان تحویل داده خواهد شد، برنامه مهاجرت به عنوان بخشی از بودجه فدرال اعلام خواهد شد.

 

برنامه مهاجرت در حال حاضر ازسه طریق و یک گروه کودک جداگانه مدیریت می شود. سطح برنامه ریزی برای برنامه مهاجرت 2021-2022 به این شرح بود:

 

ویزای مهارتی : 79/600 مکان

ویزای خانواده : 77/300 مکان

ویزای شرایط ویژه : 100 مکان

ویزای کودکان ( خارج از سقف برنامه مدیریت می شود) : 3000 مکان

 

ویزای مهارتی به دسته های زیر تقسیم می شود:

 

•             اسپانسری  کارفرما (482، 186و ....): 22،000

•             مستقل مهارتی (189): 6500

•             سپانسری منطقه ای (491): 11200

•             اسپانسری ایالت / قلمرو نامزد شده (190): 11200

•             نوآوری و سرمایه گذاری در تجارت (188): 13،500

•             گلوبال تلنت(858) : 15000

•             استعداد متمایز: 200

کل: 79،600

 

تنظیمات برنامه مهاجرت برای 2021-22 همچنین اهداف برنامه ریزی جمعیت دولت را در نظر خواهد گرفت. از جمله کاهش فشار بر شهرهای بزرگ استرالیا در حالی که امکان ایجاد برنامه ریزی و زیرساخت های شهری بهتر فراهم می شود ، تقویت توسعه مناطق منطقه ای و کم جمعیت و مدیریت رشد پایدار جمعیت در سراسر استرالیا.