بودجه مهاجرتی استرالیا در سال 2020 - 2021
22 دی, 1399

بودجه مهاجرتی استرالیا در سال 2020 - 2021

بودجه فدرال سال 2021-2022 در روز سه شنبه 11 مه 2021 توسط خزانه دار Josh Frydenberg در پارلمان تحویل داده خواهد شد، برنامه مهاجرت به عنوان بخشی از بودجه فدرال اعلام خواهد شد.

 

برنامه مهاجرت در حال حاضر از سه طریق و یک گروه کودک جداگانه مدیریت می شود. سطح برنامه ریزی برای برنامه مهاجرت 2021-2022 به این شرح بود:

 

ویزای مهارتی : 79/600 مکان

ویزای خانواده : 77/300 مکان

ویزای شرایط ویژه : 100 مکان

ویزای کودکان ( خارج از سقف برنامه مدیریت می شود) : 3000 مکان

 

بودجه ویزای مهارتی به دسته های زیر تقسیم می شود:

  • اسپانسری  کارفرما (482، 186و ....): 22،000
  • مستقل مهارتی (189): 6500
  • اسپانسری منطقه ای (491): 11200
  • اسپانسری ایالت / قلمرو نامزد شده (190): 11200
  • نوآوری و سرمایه گذاری در تجارت (188): 13،500
  • گلوبال تلنت(858) : 15000
  • استعداد متمایز: 200

 

کل: 79،600

 

تنظیمات برنامه مهاجرت برای 2021-22 همچنین اهداف برنامه ریزی جمعیت دولت را در نظر خواهد گرفت. از جمله کاهش فشار بر شهرهای بزرگ استرالیا در حالی که امکان ایجاد برنامه ریزی و زیرساخت های شهری بهتر فراهم می شود ، تقویت توسعه مناطق منطقه ای و کم جمعیت و مدیریت رشد پایدار جمعیت در سراسر استرالیا.

پرسش و پاسخ
{{comment.name}}
{{comment.name}}

{{comment.comment}}

{{comment.date}}
{{comment.name}}
ادمین سایت

{{comment.reply_text}}

    ثبت پرسش و نظر