۸ آبان
مدارس در استرالیا
با بررسی مدارس استرالیا با ما همراه باشید.
۵ آبان
آمار های شاخص در استرالیا
با 21 آمار از استرالیا با ما همراه باشید.
۴ آبان
سودآورترین صنایع در استرالیا
در این مقاله با 5 صنعت سود آور در استرالیا با ما همراه باشید.
۱۰ مهر
خدمات رفاهی استرالیا برای سالمندان
جمعیت سالمند کشور استرالیا تا سال 2025 به حدود 4 میلیون نفر خواهد رسید و به این ترتیب یک چهارم کل جمعیت ساکنان این کشور، بالای 65 سال خواهند بود