مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

مقدمه

این بخش از برنامه مهاجرتی استرالیا از بخش‌هایی است كه همه ساله عده بسیار زیادی را به خود جذب می‌كند.

برنامه مهاجرت از طریق  تخصص و مهارت‌های عمومی یكی ازابتكارات دولت استرالیاست كه به دنبال جذب افراد جوان با توان مهارتی بالاست تا بتوانند بسرعت به اقتصاد استرالیا رونق بخشند و باعث رونق و آبادانی این كشور گردند.

این برنامه  مهاجرتی مخصوص آن عده از مهاجرانی است كه در زمینه فعالیت خود، از تخصص، مهارت و كارآزمودگی خاصی بهره‌مند هستند و می‌توانند كمبودهای تخصصی و مهارتی استرالیا را رفع كنند. 

این برنامه مهاجرتی بر مبنای کسب امتیاز پایه گذاری شده است. به منظور ارزیابی اولیه و محاسبه امتیاز خود می توانید از ربات تلگرامی مؤسسه مهاجرتی شادا استفاده کنید. برای استفاده از ربات اینجا را کلیک کنید.

تعدادی از ویزاهای برنامه مهاجرت عمومی، نیازی به حامی و پشتیبان در استرالیا ندارند. تمامی افرادی كه متقاضی  مهاجرت به استرالیا از  طریق این برنامه مهاجرتی هستند باید:

 • کمتر از 45 سال سن داشته باشند
 •  آشنایی كامل به زبان انگلیسی داشته باشند و بتوانند از امتحاننات زبان، نمره مورد نیاز را کسب کنند
 •  دارای  تخصص و مهارت باشند.
 •  باید در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا، تخصص و مهارت متقاضی درج شده باشد 

 


دسته بندی ویزاها

برنامه مهاجرت عمومی به استرالیا،  متقاضیانی را در بر می گیرد که در در خارج یا داخل خاک استرالیا حضور دارند و شامل ویزاهای  زیر است:

این ویزا مخصوص افرادی است كه آشنایی كامل و كافی به زبان انگلیسی دارند و می توانند مهارت و توانایی های خود را در مشاغلی که مورد نیاز استرالیاست به کار گیرند.

بطور معمول پس از ارسال پرونده متقاضی برای اخذ ویزا ، شرایط وی بر اساس یک نظام امتیازبندی بررسی می شود و چنانچه امتیاز و حد نصاب مورد نظر را كسب نماید، فرآیند درخواست ویزا به جریان می افتد.

برای اینکه بتوانید برای این ویزا اقدام کنید در ابتدا باید درخواستی به اداره مهاجرت ارسال نمایید و در آن " اظهار تمایل" خود را برای مهاجرت به استرالیا اعلام کنید، سپس درخواست شما بررسی می شود و دولت استرالیا از شما " دعوت " به عمل می آورد تا برای ویزا اقدام نمایید.

مزایای این ویزا بدین شرح است:

 • این ویزا نیازی به حامی و پشتیبان مالی ندارد.
 • این ویزا در وهله اول به مدت پنج سال اعطا می شود و شما با این ویزا می‌توانید به کرار به استرالیا مسافرت كنید .
 • چنانچه در زمان انقضای ویزا در استرالیا باشید، انقضای آن هیچ تأثیری بر وضعیت اقامت دائم شما نخواهد داشت.
 • شما و اعضای خانواده اتان می‌توانید به صورت دائمی در استرالیا به كار و زندگی بپردازید.
 • چنانچه صلاحیت لازم را داشته باشید، می توانید شهروند کشور استرالیا شوید.
 • پس از اعطای ویزا می توانید به همراه اعضای خانواده خود به استرالیا مهاجرت كنید و آنان اجازه كار و تحصیل دارند.

این ویزا مخصوص متقاضیانی است كه مهارت كافی در زبان انگلیسی را دارند و و می توانند مهارت و توانایی های خود را در مشاغلی که مورد نیاز استرالیاست به کار گیرند

بطور معمول پس از ارسال پرونده متقاضی برای اخذ ویزا ، شرایط وی بر اساس یک نظام امتیازبندی بررسی می شود و چنانچه امتیاز و حد نصاب مورد نظر را كسب نماید، فرآیند درخواست ویزا به جریان می افتد.

متقاضیان این ویزا باید از طرف یکی از ایالت های استرالیا انتخاب شوند و از درخواست ویزای آنان حمایت به عمل آید.

برای اینکه بتوانید برای این ویزا اقدام کنید در ابتدا باید درخواستی به اداره مهاجرت ارسال نمایید و در آن " اظهار تمایل" خود را برای مهاجرت به استرالیا اعلام کنید، سپس درخواست شما بررسی می شود و دولت استرالیا از شما " دعوت " به عمل می آورد تا برای ویزا اقدام نمایید.

مزایای این ویزا بدین شرح است:

 • این ویزا در وهله اول به مدت پنج سال اعطا می شود و شما با این ویزا می‌توانید به کرار به استرالیا مسافرت كنید
 • چنانچه در زمان انقضای ویزا در استرالیا باشید، انقضای آن هیچ تأثیری بر وضعیت اقامت دائم شما نخواهد داشت.
 • شما و اعضای خانواده اتان می‌توانید به صورت دائمی در استرالیا به كار و زندگی بپردازید.
 • چنانچه صلاحیت لازم را داشته باشید، می توانید شهروند کشور استرالیا شوید.
 • پس از اعطای ویزا می توانید به همراه اعضای خانواده خود به استرالیا مهاجرت كنید و آنان اجازه كار و تحصیل دارند.

متقاضیان این ویزا، یا باید از سوی یكی از بستگان خود در استرالیا كه در منطقه‌ای مشخص زندگی می‌كنند حمایت شوند. یا باید یكی ازایالات استرالیا ، از درخواست ویزای آنان حمایت به عمل آورد.

این ویزا چهار ساله است و زمانی كه این ویزا به شما اعطا می‌شود تنها حق دارید در منطقه مشخصی در استرالیا به کار، زندگی یا تحصیل بپردازید.

برای اینکه بتوانید برای این ویزا اقدام کنید در ابتدا باید درخواستی به اداره مهاجرت ارسال نمایید و در آن " اظهار تمایل" خود را برای مهاجرت به استرالیا اعلام کنید، سپس درخواست شما بررسی می شود و دولت استرالیا از شما " دعوت " به عمل می آورد تا برای ویزا اقدام نمایید.


چنانچه شما در منطقه مورد نظر دو سال زندگی و دوازده ماه كار کردید می توانید برای اخذ ویزای اقامت دائم اقدام كنید.

شما برای این كه واجد شرایط این ویزا باشید باید:

 • کمتر از 50 سال سن داشته باشید
 • آشنایی كامل به زبان انگلیسی داشته باشید
 • باید در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا، تخصص و مهارتتان درج شده باشد
 • از سوی یکی از بستگان و یا یکی از ایالت های استرالیا حمایت شوید

به كمك این ویزا، می توانید اقامت دائم استرالیا را به دست آورید و خانواده شما هم این اجازه را خواهند داشت كه همراه شما به استرالیا بیایند. اعضای خانواده به كمك این ویزا می‌توانند به راحتی در استرالیا به تحصیل یا كار در محلی که از پیش تعیین شده بپردازند.

این ویزا، ویزایی دائمی است و به افرادی اعطا می‌شود كه دارای ویزای موقتی هستند که در یك منطقه مشخص در استرالیا به مدت دست كم دو سال زندگی و یک سال کار کرده اند.

مزایای این ویزا بدین شرح است:

 • این ویزا در ابتدا به مدت پنج سال اعطا می شود و شما با این ویزا می‌توانید به کرار به استرالیا مسافرت كنید .
 • چنانچه در زمان انقضای ویزا در استرالیا باشید، انقضای آن هیچ تأثیری بر وضعیت اقامت دائم شما نخواهد داشت.
 • شما و اعضای خانواده اتان می‌توانید به صورت دائمی در استرالیا به كار و زندگی بپردازید
 • چنانچه صلاحیت لازم را داشته باشید، می توانید شهروند کشور استرالیا شوید.
 • پس از اعطای ویزا می توانید به همراه اعضای خانواده خود به استرالیا مهاجرت كنید و آنان اجازه كار و تحصیل دارند

متقاضی باید در خاک استرالیا باشد تا برای ویزا بتواند اقدام کند.

این ویزا، ویزایی موقت و 18 ماهه مخصوص دانشجویان خارجی است كه بعد از دست كم دو سال تحصیل در یكی از دانشگاه‌های استرالیا موفق به اخذ مدرك تحصیلی می شوند.

این ویزا به متقاضیانی اعطا می‌شود كه نتوانسته اند در آزمون امتیازبندی حدنصاب لازم را كسب كنند و این امكان را برای آنها فراهم می‌كند كه هجده ماه به طور موقت در استرالیا اقامت كنند و مهارت و تجربه مورد نیاز را برای درخواست یك ویزای اقامت دائم یا ویزای موقت مهارت و تخصص عمومی به دست آورند.

متقاضیان این ویزا نیازی به شركت در آزمون ورودی و كسب امتیاز ندارند.

متقاضی باید در خاک استرالیا باشد تا برای ویزا بتواند اقدام کند.

این ویزا مخصوص فارغ‌التحصیلان برخی دانشگاه‌های از پیش تعیین شده در خارج از خاک استرالیاست كه بتازگی موفق به اخذ مدرك مهندسی خود از دانشگاه شده اند و تخصص آنها در استرالیا مورد نیاز است.

اعتبار این ویزا به مدت 18 ماه است. دارندگان این ویزا چنانچه شرایط لازم را احراز کنند، می‌توانند برای اخذ اقامت دائم در استرالیا اقدام نمایند.

این ویزا خلاف سایر ویزاهای تخصصی، امتیاری نیست و آزمون ندارد. شما برای تقاضای این ویزا باید:

 • کمتز از31 سال سن داشته باشید.
 • مهارت و آشنایی كافی با زبان انگلیسی داشته باشید.
 • مدرك مهندسی‌تان را از یكی از دانشگاه‌های معتبر و معروف خارجی دریافت کرده باشید.

شما به كمك این ویزا می‌توانید خانواده خود را همراه بیاورید و آنها نیز اجازه خواهند داشت كه در استرالیا به كار و تحصیل بپردازند. دارنده ویزا نیز هیچ محدودیتی از نظر كار یا تحصیل ندارد.