مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

مکاتبه با وزیر
در صورتی که ویزای فردی در دادگاه تجدید نظر، مورد قبول واقع نشود و یا وی در اردوگاه پناهجویان مستقر باشد، این امکان برای وی وجود دارد که به وسیله مکاتبه با وزیر مهاجرت از او درخواست نماید بنا به مصالح اجتماعی، به وی ویزا بدهد. در صورتی که وزیر مهاجرت با بررسی شرایط، از قدرت قانونی خود استفاده کند و اعطای ویزا به فرد را صلاح بداند، این امکان وجود دارد که به فرد ویزای دائمی یا موقتی بدهند.
در صورتی که تمایل به مکاتبه با وزیر مهاجرت را دارید، دفتر خدمات مهاجرتی شادا به شما در نگارش نامه به وزیر مهاجرت کمک می کند. نامه هایی با این مضمون بر مبنای دستورالعمل و الگوی خاص و مشخصی که توسط دفتر وزیر مهاجرت منتشر شده، نوشته می شود.
در صورت تمایل به استفاده از این خدمت دفتر مهاجرتی شادا لطفا با ما در تماس باشید.