مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

دادگاه تجدید نظر اداری
وظیفه ی بررسی تصمیم هایی که اداره مهاجرت استرالیا در خصوص عدم اعطای ویزا و یا باطل کردن ویزا می گیرد، برعهده دادگاه تجدید نظر اداری در استرالیا می باشد.
دو مجموعه ی مهاجرت و پناهندگی اخیرا به دادگاه تجدید نظر اداری اضافه گردیده است. وظیفه ی این مجموعه ها رسیدگی به شکایت متقاضیانی است که از طرف اداره مهاجرت استرالیا به آنها ویزا اعطا نگردیده است. دادگاه تجدید نظر اداری یک نهاد مستقل می باشد که وظیفه ی بررسی پرونده های مهاجرتی را دارد و طبق قانون این قدرت را دارد که تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر عدم اعطای ویزا به فردی را لغو یا تایید کند  و یا اینکه تصمیم جدیدی اتخاذ کند، همچنین این قدرت را دارد تا جهت بازبینی مجدد پرونده مهاجرت، آن را به اداره مهاجرت استرالیا ارسال نماید.
دادگاه تجدید نظر اداری بر مبنای قوانین مهاجرت استرالیا تصمیمی را اتخاذ می کند،  این موضوع بدین معنی است در صورتی که فردی واجد شرایط ویزا نباشد امکان اعطای ویزا به وی وجود نخواهد داشت.
در صورتی که درخواست ویزای شما از سمت اداره مهاجرت استرالیا مورد قبول واقع نشده است، این امکان وجود دارد که دفتر خدمات مهاجرتی شادا با بررسی شرایط پرونده، به شما کمک کند و پرونده ی مهاجرت شما را برای بازبینی و ارائه مستندات جدید به دادگاه تجدید نظر اداری استرالیا ارجاع دهد و وکالت شما را برعهده بگیرد ، همچنین ما شما را در روز استماع دادگاه تجدید نظر همراهی خواهیم کرد.
در صورت تمایل به استفاده از این خدمت دفتر مهاجرتی شادا لطفا با ما در تماس باشید.