مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 


وبسایت ایالتهای استرالیا جهت چک کردن لیست مشاغل مورد نیاز آنها :

 

☑️ State: Australian Capital Territory (ACT) Capital: Canberra

http://www.canberrayourfuture.com.au/portal/migrating/article/act-occupation-list/

☑️ State: New South Wales (NSW) Capital: Sydney

http://www.industry.nsw.gov.au/live-and-work-in-nsw/visas-and-immigration/nsw-skilled-occupations-list

☑️ State: Northern Territory (NT) Capital: Darwin

http://www.australiasnorthernterritory.com.au/migrate/migrate-to-work/northern-territory-government-visa-nomination/nt-migration-occupation-list

☑️ State: Queensland (QLD) Capital: Brisbane

http://migration.qld.gov.au/skilled-occupation-lists/

☑️ State: South Australia (SA) Capital: Adelaide

http://www.migration.sa.gov.au/skilled-migrants/lists-of-state-nominated-occupations

☑️ State: Tasmania (TAS) Capital: Hobart

https://www.migration.tas.gov.au/skilled_migrants

☑️ State: Victoria (VIC) Capital: Melbourne

http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/visa-nomination-occupation-lists/visa-nomination-occupation-list-for-victoria

☑️ State: Western Australia (WA) Capital: Perth

http://www.migration.wa.gov.au/services/skilled-migration-western-australia/occupations-in-demand