مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

مسکن کوتاه مدت

گزینه های مسکن کوتاه مدتی که شما می توانید در اولین ورودتان مورد بررسی قرار دهید شامل موارد ذیل می گردند:
• پانسیون های شبانه روزی و هتل های دارای تخفیف
• اگر در استرالیا تحصیل می کنید، شاید بخواهید در مسکن موقت دانشجویی اسکان یابید. بدین منظور
با پرسنل حمایت بین المللی موسسه خودتان مذاکره نمایید یا برای جزییات بیشتر به تارنمای آنها مراجعه نمایید.
برای گزینه های اسکان برای دانشجویان خارجی به
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation بروید.
• برای کسب ایده ای در مورد هزینه های زندگی دانشجویی دراسترالیا، به
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs مراجعه کنید.

 

اجاره یک منزل یا آپارتمان شخصی
اجاره یک منزل یا آپارتمان معمولا ازطریق بنگاههای املاک، انجام می شود که به نمایندگی از طرف صاحبخانه ها عمل می
کنند. شما می توانید مستقیما از خود مالک نیز منزل را اجاره کنید. املاک اجاره ای به شکل آنلاین و در روزنامه ها در بخش
های ‘To let’ و ‘Accommodation vacant’ تبلیغ می شوند. شما می توانید به خود آژانس های املاک نیز مراجعه کنید و
از آنها فهرست املاک اجاره ای خالی را بخواهید.
"اجاره نامه" (Lease) یا "قرارداد اجاره" (Residential Tenancy Agreement) یک قرارداد کتبی قانونی بین مستاجر
و موجر می باشد. این قرارداد معمولا برای دوره معین شش یا دوازده ماهه منعقد می گردد. اگرچه شما می توانید قبل ازامضاء
در مورد مدت آن مذاکره نمایید. شما می توانید در پایان دوره اجاره را تمدید کنید. داشتن یک قرارداد کتبی به معنای توافق قبلی
در مورد شرایط اجاره از قبیل اجاره بها، زمان پرداخت اجاره، تعیین طرف ملزم به پرداخت هزینه خدمات شهری نظیر آب و
برق و گاز، جمع آوری زباله و دیگر خدمات، تعداد دفعات بازرسی ازمنزل، و اجازه نگهداری حیوانات دست آموز در منزل و
مدت اقامت در ملک می باشد.
شما نباید نسبت به قرارداد اجاره ای که مدت آن از مدتی که شما قادر به اقامت هستید، بیشتر است، تعهدی را بپذیرید زیرا اگر
قبل از پایان دوره توافق شده ملک را ترک کنید، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه ای قابل توجه شوید که بعنوان جریمه
نقض قرارداد اجاره (Breaking a lease) شناخته می شود.

در شروع اجاره منزل، معمولا شماباید یک ماه اجاره را از قبل بپردازید و یک وثیقه بدهید. وثیقه ،سپرده پرداخت شده به مالک
می باشد. مبلغ آن در ایالت ها و مناطق مختلف متفاوت است. موجر یا بنگاه املاک میبایست وثیقه شما را مطابق باقوانین مربوط
به وثیقه های اجاره مسکونی درایالت شما، نگهداری کند. هنگامی که شما ملک را ترک می کنید، درصورتی که بدهی اجاره
نداشته باشید و ملک تمیز و بدون خسارت است، وثیقه به شما مسترد می گردد.
قبل از اینکه شما به منزل نقل مکان کنید، شرایط فیزیکی ملک و هر گونه صدمه ای که ازقبل به آن وارد شده باشد در سندی به
نام "گزارش شرایط منزل" (Condition Report) ثبت می شود. این سند توسط موجر و بنگاه املاک تدوین می شود و به شما
کمک می کند که وقتی منزل را تخلیه می کنید از اختلاف جلوگیری شود. در صورت ایجاد هر گونه صدمه ای به منزل میبایست
موجر را در جریان قرار دهید و برای ایجاد هر گونه تغییری درآن می بایست قبلا رضایت موجر را کسب کنید. معمولا موجرین
مسئول انجام تعمیرات منزل میباشند.
قبل از بازرسی منزل و اگاهی از شرایط اجاره نامه، آن را امضاء نکنید چون بعد از امضای آن شما از لحاظ قانونی ملزم به
رعایت شرایط آن می گردید.
شما مجاز به اجاره دادن مجدد ملکی که اجاره کرده اید، نمی باشید یعنی نمی توانید آن را به شخص دیگری که نام آن در اجاره
نامه ذکر نشده است، اجاره دهید ونیز مجاز به آوردن اشخاص دیگری اضافه بر تعداد مجاز قانونی مشخص شده در اجاره نامه
برای اقامت بلند مدت درمنزل نیستید. اقامت افراد به شکل کوتاه مدت معمولا مجاز است.
در صورتی که قصد تخلیه منزل را دارید باید موجر خود را از قبل معمولا حداقل چهار هفته قبل یا مدتی که در اجاره نامه
تعیین شده است در جریان قرار دهید.

 

کمک برای مسکن
افراد کم درآمد برای دریافت مسکن موقت یا کمک مالی ازسوی دولت برای کمک در پرداخت وثیقه اجاره و اجاره پیش
ماه اول واجد شرایط میباشند.
Rent Assistance: کمک هزینه اجاره، پرداختی دولت برای کمک به افراد کم درآمد در پرداخت اجاره منزل می باشد.
www.humanservices.gov.au/rentassistance

مسکن دولتی
درصورتی که شما پرداختی های Centrelink را دریافت می کنید یا جزء افراد کم درآمد می باشید، می توانید در خواست اجاره
مسکن دولتی بدهید که تحت مالکیت دولت قرار دارد.
درصورتی که شما در مسکن دولتی بسر می برید، اجاره را به نرخ دولتی )سوبسیددار( پرداخت می کنید که کمتر از اجاره ملک
شخصی می باشد.
زمان انتظار برای مسکن دولتی بسته به مکانی که قصد زندگی در آن دارید، مساحت ملک، و فوریت نیاز شما به مسکن تفاوت
می کند. دوره های انتظار می تواند طولانی باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر:

ایالت و ناحیه اداره مسکن تلفن سایت
ACT  Housing and Community Services   133 427  www.communityservices.act.gov.au/hcs
NSW  Housing NSW  1300 468 746  www.housing.nsw.gov.au
NT  Department of Housing  08 8999 88 14   https://nt.gov.au/property/public-housing
Qld  Department of Housing and Public works  13 74 68  www.qld.gov.au/housing/public-community-housing
 SA  Housing SA  131 299 www.housing.sa.gov.au
 Tas  Housing Tasmania  1300 135 513 www.dhhs.tas.gov.au/housing
 Vic  Office of Housing  1300 650 172  www.housing.vic.gov.au/public-housing
 WA  Department of Housing  1800 093 325

www.housing.wa.gov.au

 

 

خرید یک منزل یا آپارتمان
منازل یا آپارتمانها معمولا برای فروش در روزنامه یا به شکل آنلاین تبلیغ می شوند. آژانس های معاملات املاک نیز، املاک
فروشی را فهرست می کنند. اگر شما برای اولین بار است که در استرالیا درصدد خرید منزل می باشید ممکن است واجد شرایط
کمک هزینه خرید اولین خانه ایالتی یا دولتی باشید به www.firsthome.gov.au مراجعه کنید.
درصورتی که شما مقیم دائم استرالیا نیستید، ممکن است برای خرید یک منزل به تاییدیه سرمایه گذاری خارجی نیاز داشته باشید
به www.firb.gov.au/real-estate مراجعه نمایید.
در صورتی که برای خرید ملک نیاز به گرفتن وام دارید، با بانک خود یا دیگر موسسات مالی تماس بگیرید. در استرالیا افراد
معمولا از یک وکیل یا انتقال دهنده کاوینسر برای مدیریت معامله استفاده می کنند. هیچ قراردادی را امضاء نکنید مگرآنکه
شرایط آن برای شما کاملا تفهیم شده باشد.
برای اطلاعات بیشتر در موردد خرید ملک مراجعه نمایید به :
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property