مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

گشتن برای کار
بازار کار استرالیا می تواند بسیار رقابتی باشد. عوامل اقتصادی، مدارک تحصیلی شما، مهارت و توانایی شما در تکلم به زبان
انگلیسی و نوع کارمورد نظرتان بر سرعت پیدا کردن کار تاثیر می گذارد. موجود بودن کار در قسمت های مختلف استرالیا فرق
می کند.
روزنامه ها معمولا ‘Job Vacancies’ یا ‘Positions Vacant’ را تبلیغ می کنند. فرصتهای شغلی همچنین به صورت
آنلاین فهرست می شوند. آژانسهای کاریابی خصوصی در راهنمای تلفن و نیز بسیاری از تارنماهای کاریابی نیز وجود دارند.
شما می توانید مشاغل مختلف در سرتاسر استرالیا را از طریق jobactive که یکی از تارنماهای بزرگ رایگان کاریابی در
استرالیا است به نشانی www.jobactive.gov.au جستجو کنید.


jobactive
Jobactive جویندگان کار را با کارفرمایان مرتبط می کند و خدمات خود را در بیش از 1700 محل در سراسر استرالیا ارائه
می دهد. ارائه کننده های jobactive خدمات خود را بنابر احتیاج مراجعه کنندگان خود ارائه می دهند. آنها با کارفرمایان محلی،
سازمانهای آموزشی ثبت شده، سازمان های دولتی، اجتماعی و درمانی همکاری می کنند تا به مراجعین شان در پیدا کردن کار
کمک کنند.
شما می توانید برای دسترسی به تعلیم و تجربه کاری، کمک در تغییر مکان، یارانه های پرداخت دستمزد، آموزش، کارآموزی
 New Enterprise Incentive Scheme به منظور دریافت کمک برای راه اندازی کسب و کار جدید، کمک بگیرید.
کمک به جویندگان کار در www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers فراهم است.
فراهم کننده jobactive تان به شما کمک می کنند تا یک طرح اشتغالی ایجاد کنید که مشخص می کند چه باید بکنید تا شغلی را
بدست بیاورید و نگهدارید. این طرح ممکن است شامل رزومه نویسی، گرفتن تجربه کاری و بدست آوردن مهارتها یا مدارک
تحصیلی جدید باشد.
اگر شما یک پناهنده یا شخصی هستید که با ویزای بشردوستانه وارد شده است، واجد شرایط تمامی خدمات کمک به اشتغال از
روز ورودتان می باشید. سایر مهاجران ممکن است واجد شرایط دریافت خدمات اشتغال محدودتری باشند.
برای پیدا کردن ارائه دهنده محلی jobactive خود به www.jobactive.gov.au مراجعه نمایید.
هرکس که بطور قانونی مجاز به کار در استرالیا است ازجمله بازدیدکندگان از استرالیا که دارای ویزای کار مناسب هستندمی توانند به کارهای برداشت محصول از جمله میوه چینی و برداشت محصولات دیگر در نواحی منطقه ای مشغول گردند.

 

 

 

jobactive جزییات تماس
سایت jobactive www.jobactive.gov.au
jobactive اطلاعاتی به زبانهای دیگر به غیر از انگلیسی www.employment.gov.au/translated-jobactive-factsheets
نشریات استرالیا http://employment.gov.au/australian-labour-market-update-publication
اطلاعات www.harvesttrail.gov.au

 

خدماتی که در زیر آمده اند نیز می توانند مفید باشند.

 

 

آژانس های خدماتی سایت
Australian Apprenticeships www.australianapprenticeships.gov.au
Jobguide-برای اشتغال جوانان www.education.gov.au/job-guide
Experience-برای بالغین و استخدام www.employment.gov.au/job-seekers-0
Myfuture-یک تارنما برای ارائه مشاوره http://myfuture.edu.au