مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

فرم ارزیابی تحصیلی

در صورتی که تمایل دارید که شرایطتان جهت اخذ پذیرش تحصیلی کشورهای استرالیا، نیوزلند، آمریکا، کانادا و قاره اروپا بررسی کامل گردد، لطفا فرم ذیل را تکمیل فرمایید. ارزیابی و مشاوره به صورت رایگان می باشد. ما حداکثر ظرف 10 روزکاری از طریق ایمیل و یا به صورت تلفنی به شما پاسخ خواهیم داد.


Personal Details

Q1 What is your first name?*
Q2 What is your family name?*
Q3 What is your email address?*
Q4 What is your contact number?*
-
Q5 What is your date of birth? (dd/mm/yyyy)*
Q6 What is your nationality?*
Q7 What is your marital status?*
Q8 Are you in Australia now?*

Qualifications

Q9 What is the highest level of your education? *
Q10 What is the name of the institution or university?*
Q11 Country of the institution:*
Q12 What is the name of the course? e.g. nursing*
Q13 Length of the course:*
Q14 What is your Grade Points Average (GPA)?*
Q15 Have you got another qualification?
Q15-1 What is the level of your education.?
Q15-2 What is the name of the institution or university?:
Q15-3 What is the country of the institution.?
Q15-4 What is the name of the course?
Q15-5 Length of the course :
Q15-6 What is your Grade Points Average (GPA) ?*

Work History

Q16 Have you ever been working?*
Q16-1 What is your occupation?*
Q16-2 How long have you been working in this occupation..?*
Q16-3 What is the company name?*
Q16-4 What is your position/job title? *
Q16-5 Type of employment:*

English Language Ability

Q17 Have you sat for any English test in last three years?*
Q17-1 Which English test have you done?*
Q17-2 What is you score on the following bands? *
Q17-3 Overall band :*

Financial Status

Q18 Who will fund your course fees?*
Q19 How much can you afford to pay for your education?*

Terms & Conditions

Newsletter
Declaration
Word Verification