مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

فرم ارزیابی مهاجرت از طریق مهارت و تخصص

چنانچه تمایل دارید تا شرایطتتان برای مهاجرت به استرالیا از طریق مهارت و تخصص بررسی شود، لطفاً فرم ارزیابی پایین را پر کنید و برای ما ارسال فرمایید. ما حداکثر ظرف مدت ده روز یا از طریق ایمیل و یا تلفنی با شما تماس خواهیم گرفت و نتیجه ارزیابی را به شما اعلام می کنیم.

ارزیابی اولیه به صورت رایگان خواهد بود.

Personal Details

What is your first name?*
What is your family name?*
What is your email address?*
What is your contact number?*
What is your date of birth? (dd/mm/yyyy)*
What is your nationality ?*
What is your marital status?*
Are you in Australia now?*

Qualifications

Please enter all of your academic qualifications for more accurate result.
What is the highest level of your education? *
What is the name of the university?*
What is the country of the university?*
What is the name of the course? e.g. nursing*
what is your graduation’s date?*
Have you got second qualification?
What is the level of your second education?
What is the name of the second university?
What is the country of the second university?
What is the name of the second course?
what is your second graduation’s date?
Have you got third qualification?
What is the level of your third education?
What is the name of the third university?
What is the country of the third university?
What is the name of the third course?
what is your third graduation’s date?
Have you got fourth qualification?
What is the level of your fourth education?
What is the name of the fourth university?
What is the country of the fourth university?
What is the name of the fourth course?
what is your fourth graduation’s date?
Have you got fifth qualification?
What is the level of your fifth education?
What is the name of the fifth university?
What is the country of the fifth university?
What is the name of the fifth course?
what is your fifth graduation’s date?

Work History

What is your occupation?*
How long have you been working in this occupation?*
What is the company's name?*
What is your position/job title? *
Type of employment:*
Add second employer?
What is the second company name?
What is your second position/job title?
Type of employment :
How long have you been working in second occupation?
Add third employer?
What is the third company's name?
What is your third position/job title?
Type of employment :
How long have you been working in third occupation?:

English Language Ability

Have you sat for any English test in last 3 years?*
What language did you speak as a child?:*
How do you consider you speak English?:*
How do you consider you read English?:*
How do you consider you write English?:*
What English test have you sat?*
Your scores: *

Relatives in Australia

Do you have a relative who is an Australian citizen?
What is you relative name?
What is your family relationship?e.g. cousin

Terms & Conditions

Newsletter
Declaration*
Word Verification