مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

فرم ارزیابی مهاجرت از طریق تجارت

چنانچه تمایل دارید تا شرایطتتان برای مهاجرت به استرالیا از طریق تجارت بررسی شود، لطفاً فرم ارزیابی پایین را پر کنید و برای ما ارسال فرمایید. ما حداکثر ظرف مدت ده روز یا از طریق ایمیل و یا تلفنی با شما تماس خواهیم گرفت و نتیجه ارزیابی را به شما اعلام می کنیم.

ارزیابی اولیه به صورت رایگان خواهد بود.

Personal Details

Q1 What is your first name?*
Q2 What is your family name?*
Q3 What is your nationality? *
Q4 What is your email address ?*
Q5 What is your contact number?*
-
Q6 What is your date of birth? (dd/mm/yyyy)*
Q7 What is your marital status?*
Q8 Are you in Australia now?*

Qualifications

Q9 What is the highest level of your education? *
Q10 What is the name of the university?*
Q11 What is the country of the university?*
Q12 What is the name of the course? e.g. nursing*
Q13 Length of the course:*
Q14 Have you got another qualification?:
Q14-1 What is the level of your second education?:
Q14-2 What is the name of the university?
Q14-3 What is the Country of the university?
Q14-4 What is the name of the course? :
Q14-5 Length of the course :

Your Business and Assets

Q15 What is the company name?*
Q16 How long have you been working in this occupation?*
Q17 Do you own (or have recently owned) a business?*
Q18 What is your position/job title? *
Q19 Type of employment:*
Q20 Have you spent at least 50% of your time involved in the day-to-day management of the business? *
Q21 What was the business annual turnover in two of the last 4 fiscal years?*
Q22 What is the net value of your assets in your current business? *
Q23 What is the total value of your personal and business assets? *
Q24 Can you transfer more than AUD $ 800,000 to Australia to establish your future business ? *
Q25 How would you rate your English language ability? *

Terms & Conditions

Newsletter
Declaration*
Word Verification: