مؤسسه مهاجرتی شادا | مهاجرت به استرالیا | اقامت استرالیا | ویزای استرالیا

 

 

بخشی از سؤالات متداول مربوط به مهاجرت به استرالیا در این صفحه گنجانده شده است. در اینجا می توانید با جستجوی کلمات کلیدی سؤال یا سؤالات خود، این سؤالات و احیانا جواب آنها را پیدا کنید.

image

2019-05-19 07:12:07

نتیجه انتخابات فدرال استرالیا 🇦🇺

🔸 پیروزی معجزه گونه اسکات موریسون و حزب لیبرال-ملی در انتخابات فدرال استرالیا

http://www.bbc.com/persian/world-48321465

🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : https://www.instagram.com/shadavisa/
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/29 ساعت 11:42:07
video

2019-05-11 11:59:22

▪️گفتگوی شبکه ایرانی-استرالیایی "گوناگون" با محمدرضا عظیمی▪️

🔸سیاستهای دو حزب کارگر و لیبرال در قبال پناهندگان و شعارهای تبلیغاتی آنها در این خصوص🔸


🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : https://www.instagram.com/shadavisa/
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/21 ساعت 16:29:22
video

2019-05-11 11:58:51

▪️گفتگوی شبکه ایرانی-استرالیایی "گوناگون" با محمدضا عظیمی▪️

🔸سیاستهای دو حزب کارگر و لیبرال در قبال پناهندگان و شعارهای تبلیغاتی آنها در این خصوص🔸


🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : https://www.instagram.com/shadavisa/
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/21 ساعت 16:28:51
image

2019-05-09 09:33:27

✳️ گام به گام تا استرالیا پس از اخذ ویزا
⭕️قسمت نهم⭕️

⬛️◾️محل اسکان و زندگی◾️⬛️

👇🏻👇🏻👇🏻
https://gourl.page.link/WBG4🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : https://www.instagram.com/shadavisa/
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/19 ساعت 14:03:27
image

2019-04-30 07:26:12

✳️ گام به گام تا استرالیا پس از اخذ ویزا
⭕️قسمت هشتم⭕️

⬛️◾️نحوه کارکرد بانک ها در استرالیا (اطلاعاتی برای مهاجران)◾️⬛️

👇🏻👇🏻👇🏻
https://is.gd/QjBYbh🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : https://www.instagram.com/shadavisa/
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/10 ساعت 11:56:12
image

2019-04-30 07:25:44

[ Photo ]
✳️ گام به گام تا استرالیا پس از اخذ ویزا
⭕️قسمت هشتم⭕️

⬛️◾️نحوه کارکرد بانک ها در استرالیا (اطلاعاتی برای مهاجران)◾️⬛️

👇🏻👇🏻👇🏻
https://is.gd/QjBYbh🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : https://www.instagram.com/shadavisa/
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/10 ساعت 11:55:44
image

2019-04-30 07:24:28

✳️ گام به گام تا استرالیا پس از اخذ ویزا
⭕️قسمت هشتم⭕️

⬛️◾️به نحوه کارکرد بانک ها در استرالیا (اطلاعاتی برای مهاجران)◾️⬛️

👇🏻👇🏻👇🏻
https://is.gd/QjBYbh🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : https://www.instagram.com/shadavisa/
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/10 ساعت 11:54:28
image

2019-04-28 11:48:32

✳️ گام به گام تا استرالیا پس از اخذ ویزا
⭕️قسمت هفتم⭕️

⬛️◾️برای باز کردن حساب بانکی در استرالیا، انجام چه اقداماتی لازم است؟◾️⬛️

👇🏻👇🏻👇🏻
https://is.gd/RhxZ7R🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : Shadavisa
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/02/08 ساعت 16:18:32
image

2019-04-09 12:21:50

آخرین تغییرات اعلام شده برنامه مهاجرتی استرالیا 🇦🇺🇦🇺🇦🇺

🔶 بیانیه صادر شده توسط وزیر مهاجرت و امور شهروندی استرالیا

🔹تغییرات ویزاهای منطقه ای
🔹تغییرات جدول امتیازبندی

🔶 تأثیرات بودجه تعیین شده توسط دولت استرالیا بر برنامه مهاجرت

برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص تغییرات اعلام شده به لینک درج شده در ذیل مراجعه نمایید:

💻 https://is.gd/9DyIHd

🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : Shadavisa
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/01/20 ساعت 16:51:50
image

2019-04-09 11:51:16

آخرین تغییرات اعلام شده برنامه مهاجرتی استرالیا 🇦🇺🇦🇺🇦🇺

🔶 بیانیه صادر شده توسط وزیر مهاجرت و امور شهروندی استرالیا

🔹تغییرات ویزاهای منطقه ای
🔹تغییرات جدول امتیازبندی

🔶 تأثیرات بودجه تعیین شده توسط دولت استرالیا بر برنامه مهاجرت

برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص تغییرات اعلام شده به لینک درج شده در ذیل مراجعه نمایید:

💻 https://is.gd/9DyIHd

🔹 مؤسسه مهاجرتی و کاریابی بین المللی شادا 🔹

🔷دارای مجوز رسمی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی🔷

📞 +9821 26409946
📞 +9821 26409947
📞 +9821 26409986
📞 +9821 26403619
📞 +9821 26401591

◼️Telegram Channel : https://t.me/Shadavisa
◾️Instagram : Shadavisa
▪️Telegram Group : https://t.me/joinchat/BJfObEQQb4uNlgSIoXDnXw
🌐 Website : https://shadavisa.com

1398/01/20 ساعت 16:21:16
text

2019-04-09 05:44:43

اره در جریانش هستم
ممنونم از لطفتون

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

😞

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

@MostafaMoslehi جناب مصلحی قوانین مربوط به امتیازها طاهرا تغییر کردن ؟ حقیقت داره ؟

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

چقدر بد كه ادارات مهاجرت متوجه نيستن به دلخواه طرف نيس و مجبوره.

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

موقع خروج از کشور کارت پایان خدمت همه تبدیل به ارتش میشه ظاهرا
مشکلی از این بابت فک نکنم باشه

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

با سلام و وقت بخير به دوستان گروه، كسي فرم هاي 309 ويا820 را پر كرده ميخواستم راهنمايي بگيرم ، با تشكر 🙏🌹

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

دوستان گروهي در مورد اجاره خونه و ... ميشناسين معرفي كنين ؟

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

@MostafaMoslehi
سلام جناب مصلحی،پیامی پین شده بود در خصوص این موضوع،میشه محبت بفرمایید توضیح بدین در موردش....ویزای ۴۸۹ چی شد؟!؟

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

سلام بچه ها

1398/01/20 ساعت 10:14:43
text

2019-04-09 05:44:43

https://m.realestate.com.au/buy/in-south+australia/list-1?preferredState=sa&rsf=google&rsfdetail=google+REA_Buy_Generic_SA&s_kwcid=AL!4401!3!75254610027!b!!g!!realestate%20websites&rsf=google&rsfdetail=sXAfecalz%7Cpcrid%7C75254610027%7Ckword%7Crealestate%20websites%7Cmatch%7Cb%7Cplid%7C&ef_id=Cj0KCQjw4qvlBRDiARIsAHme6ot9YLfnlPWVzOlZQakzmPsD75PsZStav11oQ_hemO8quzesZyAuARsaAj71EALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4401!3!75254610027!b!!g!!realestate%20websites

1398/01/20 ساعت 10:14:43